T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BAĞCILAR - Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Rehberlik Servisimiz

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Görev ve Sorumlulukları?

Rehberlik Servisi

 

Okulumuzda öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun, olgunlaşma süreci özellikleri göz önünde bulundurularak rehberlik programları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlarımız, sadece sorun yaşayan öğrenciler ile değil, tüm öğrencilerle çalışırlar.

 

Rehberlik; bireylere çağdaş dünyanın ihtiyacı olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir.

 

Bölümümüzde sürdürülen çalışmalar Öğrencilerin temel sosyal becerilerini geliştirmeye, özgüven ve sorun çözme becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Öğrencilerimizin kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yollarının aktarılması ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri ve YGS-LYS hazırlık süreci desteklenir. Kız Meslek Lisesi’nde Rehberlik üç aşamalıdır:

 

Öğrenciye yönelik çalışmalar

 

Öğretmene yönelik çalışmalar

 

Veliye yönelik çalışmalar

 

BİREYSEL GÖRÜŞMELER:

 

• Öğrencilerimiz istedikleri zaman Rehberlik Servisinden randevu alarak görüşmeye gelmektedirler.

 

• Bireysel görüşmelerde amacımız öğrencinin kişisel, eğitsel ve mesleki sorunlarını onun yerine çözmek değil; ona bunları çözebilme becerisi kazandırmaktır.

 

• Görüşmelerimizde bireye ait bilgiler tamamen gizli kalmaktadır.

 

AİLE GÖRÜŞMELERİ:

 

• İsteyen her velimiz ihtiyaç duydukları zaman bir gün öncesinden randevu alarak Rehber Öğretmenimizle görüşme yapmaktadır.

 

• Görüşmelerin içerikleri her öğrenciye göre farklılaşmaktadır ve gizlilik esastır.

 

YENİ DURUMA UYUM ÇALIŞMALARI ( ORYANTASYON ): Özellikle okulumuza yeni gelen öğrencilerimiz ve her yılın başında tüm sınıf düzeylerimiz kılık- kıyafet, ödül- disiplin, sınıf geçme- sınav yönetmelikleri hakkında bilgilendirilirler. Öğrenci ve velilerimizin yeni durumlara kolay uyum sağlayabilmeleri için Rehberlik Servisimiz, değişen her yönetmeliği kitapçık haline getirerek öğrenci ve velilerimizi bilgilendirmektedir.

 

ALAN SEÇİMİ: 9. Sınıf öğrencilerine alan seçimleri için :

 

Alan seçimi anketleri uygulattırarak,

 

En az bir bireysel görüşme yaparak,

 

Seçmeyi planladıkları alanın üniversite bölümüyle bağlantılarını fark ettirerek,

 

MESLEK SEÇİMİ: Kendini Değerlendirme Envanteri, Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi ölçekleri yine 9. Sınıf öğrencilerimizin mesleki yetenek, ilgi ve değerlerini belirlemeyi hedefleyen bu çalışmanın sonucu grafiklerle ifade edilmektedir. Bu grafikler konusundaki bilgilendirmeyi öğrenci ve velilerimize Rehberlik Servisimiz yapmaktadır. Ayrıca yapılan bireysel görüşmelerle öğrencilerimize meslekler ve ilgi, yeterlilikleri konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

MESLEK TANITIMLARI:

 

•Öğrencilerimiz Rehberlik Servisinden istedikleri meslekle ilgili broşür, kitapçık ve bilgiyi alabilmektedirler.

 

• Öğrencilerimizin ilgi duydukları meslekleri belirlemek adına meslek anketi uygulanmaktadır.

 

SUNUMLAR: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz tüm öğrenci ve velilerimizi kapsayan çeşitli konularda sunumlar yapmaktadır: Başarı ve Motivasyon Semineri vb...

 

VELİ ve ÖĞRENCİ BROŞÜRLERİ: Her veli toplantısında ve gerek duyulduğunda velilerimizle, çeşitli konularda öğrencilerimizle rehberlik servisinin hazırladığı broşürler paylaşılmaktadır.

 

PANO ÇALIŞMASI: Her ay belli konular dahilinde rehberlik panosu hazırlanmakta ; bu pano aracılığıyla bilgilendirme ve duyurular yapılmaktadır.

 

 

 

Yayın: 12.04.2013 - Güncelleme: 29.05.2013 10:19 - Görüntülenme: 367